Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Outsourcing > Propagácia a podpora predaja, merchandising

Propagácia a podpora predaja, merchandising

Správny produkt na pravom mieste v pravý čas

Zákazníci z oblasti FMCG a maloobchodu výrazne prispeli k rastu Work Service a zaujímajú kľúčové miesto v portfóliu našich partnerov. Aby sme našim zákazníkom poskytli ešte väčšiu výhodu, založili sme spoločnosť Sellpro.

Sales Force a Sellpro merchandiseri pracujú v tandeme, aby sa Váš produkt dostal do predajní priamo k zákazníkom.

Vedúci FMCG spoločnosti spolupracujú so Sellpro merchandisermi, aby podporili optimálnu dostupnosť svojich výrobkov u maloobchodných predajcov. Sales Force zvyšuje predaj prostredníctvom propagačných aktivít, ukážkou produktov a rozdávaním vzoriek. Nás mobilný tím v preplnených regáloch nájde miesto pre Váš produkt a zaistí jeho širokú dostupnosť po celej zemi.

 

Rozsah služieb:

 • Merchandising:
 • Zaistenie dostupnosti a vystavenie produktu v predajniach;
 • Kontrola kvality a zásob v predajni aj v sklade;
 • Kontrola dodržania plánu u všetkých predajcov;
 • Pomoc s pravidelnou inventúrou a prípadným vrátením tovaru;
 • Školenie zamestnancov zamerané na techniku vystavenia tovaru;
 • Kontrola neporušenosti obalu, cenoviek a trvanlivosti;
 • Výpredaje na základe sezónnych odhadov predaja;
 • Nadviazanie, udržanie a posilnenie vzťahov s manažérmi, nákupným oddelením a ďalším personálom;
 • Získanie ďalšieho výstavného priestoru;
 • Vystavenie produktu na rôznych miestach.

 

 • Propagačné aktivity:
 • Propagácia zahrňujúca vzorky a predvádzacie akcie pre spotrebiteľov, riadenie reklamných akcií na predajniach;
 • Nábor, výber a školenie hostesiek a vedúcich propagačných aktivít;
 • Dizajn, výroba, doprava, inštalácia propagačných materiálov (POS) / stánkov; reklamné predmety;
 • Organizácia spotrebiteľských súťaží, vrátane registrácie na Ministerstve financií, získanie, uloženie a distribúcia odmien.

 

 • Sales Force:
 • Nábor, výber a školenie personálu;
 • Organizovanie práce, riadenie a kompletná podpora tímu – služobné auto, tankovacia karta, telefón, notebook, administratívna podpora;
 • On-line systém hlásenia;
 • Rozdelenie oblastí predaja, určenie cieľov;
 • Spoločné monitorovanie efektivity predaja;
 • Motivácia predajného tímu podporou hodnôt, marketingových a komunikačných cieľov klienta.

 

Garantujeme:

 • Efektívnu prezentáciu a propagáciu produktu prostredníctvom POS, zvýšením predaja;
 • Motiváciu a záujem zákazníkov vďaka efektívnym propagačným kampaniam;
 • Kontrolu funkcie miestnych jednotiek predaja;
 • Optimálna dostupnosť výrobkov a POS materiálov;
 • Zamestnanie cielenie vybraného a školeného personálu;
 • Neustále sledovanie práce a výsledkov zamestnancov; Prevzatie všetkých personálnych a mzdových aktivít;
 • Prevzatie všetkých personálnych a mzdových aktivít;Aktuálne a pravidelné informácie o propagačných a merchandisingových aktivitách;
   
 • Aktuálne a pravidelné informácie o propagačných a merchandisingových aktivitách
   
 • Dočasné zamestnanie
   
 • Prístup k najnovším tržným prognózam
   
 • Vysokú kvalitu služieb v súlade s normou ISO 9001:2000 (manažment kvality) a 27001:2005 (ochrana osobných informácií)
   
 • Istotu vďaka poisteniu zodpovednosti za škody

 

Spoľahlivý partner

Work Service je jednou z najväčších spoločností zaoberajúcou sa outsourcingom ľudských zdrojov. Sellpro tak má prístup k obsiahlej databáze kvalifikovaných pracovníkov, overený prijímací proces a najlepšie nástroje pre vykazovanie dát.

Ocenenia a vyznamenania, ktoré sme získali, dokazujú, že klienti Work Service si vážia inovatívne riešenia.

Váš Key Account Manager zaistí bezproblémovú komunikáciu všetkých partnerov projektov – Vás, obchodníkov aj predajného tímu.

Kontaktujte Sellpro a využite skúseností našich 30 vedúcich, 200 merchandiserov a 500 hostesiek vo svoj prospech.

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×