Relacje inwestorskie
> Hlavná stránka > Pre Zamestnávateľov > Outsourcing > Outsourcingové riešenia pre finančný sektor

Outsourcingové riešenia pre finančný sektor

Partneri pre Váš zisk

V reakcii na náročné a citlivé potreby bankového sektora a poisťovníctva Work Service založil špecializovanú outosurcingovú spoločnosťFinance Care. Finančné inštitúcie sa spoliehajú na personálne outosurcingové riešenia Finance Care. Vďaka tomu sa môžu naplne venovať svojmu vlastnému podnikaniu.

Rozsah služieb:

 • Outsourcing pracovníkov back office a front office pre maloobchodné finančné služby. Profesionálna podpora celého personálu, od priamych predajcov komplexných finančných produktov až po pokladníkov. Vďaka osvedčeným technikám náboru, motivácie a riadení Finance Care poskytuje skúsený a motivovaný tím;
 • Nábor bežných ale aj úzko špecializovaných zamestnancov prostredníctvom unikátnych nástrojov a prijímacích techník, ktoré umožnia vybrať potenciálnych zamestnancov s adekvátnymi skúsenosťami a nadaním pre tie najnáročnejšie pozície;
 • Outplacement umožňuje našim klientom rozvoj podnikania a podporu zamestnancov zasiahnutých reštrukturalizáciou;
 • Komplexné personálne a mzdové služby zahŕňajú: 
   
  • Preškolenie personálu,
  • Príprava a aktualizácia manuálov a školiacich materiálov pre zamestnancov,
  • Príprava dokumentácie pre daňové a sociálne úrady,
  • Výplata miezd, odvod daní a povinného poistenia,
  • Riadenie a dohľad nad personálom.

Garantujeme:

 • Optimalizáciu mzdových nákladov
 • Zvýšenie predaja, zníženie priamych nákladov
 • Flexibilná zamestnanosť v období promo akcií
 • Možnosť zamerať sa výhradne na vlastné podnikanie
 • Rozšírenie siete pobočiek a odbytu
 • Pokročilé nástroje riadenia ľudských zdrojov pre poskytovanie správ a hĺbkových analýz vlastnej pracovnej doby, absencie, výkonnosti atď.
 • Obmedzenie rizík zaručené cesrtifikátom ISO 27001:2005 (systém riadenia zapezpečenia dát).

Spoľahlivý partner

Finance Care sa teší z dlhodobej spolupráce s desiatkami popredných finančných inštitúcií v Poľsku, pre ktoré je kvalita poskytovaných služieb kľúčom k úspechu. 

Ocenenia a vyznamenania,ktoré sme získali, dokazujú, že zákazníci Work Service si vážia inovatívne riešenia. Kvalitná práca Finance Care priniesla titul „Najlepsza firma HR dla banków”, udeľovaný magazínom Gazeta Bankowa outsourcingovým spoločnostiam pôsobiacim v bankovom sektore.

Work Service je jednou z najväčších spoločností zaoberajúcimi sa outsourcingom ľudských zdrojov v strednej a východnej Európe. Finance Care tak má prístup k najväčšej databáze kvalifikovaných pracovníkov, preverený prijímací proces a najlepšie nástroje pre vykazovanie dát.

 

Kontaktná osoba Finance Care

Małgorzata Smolec
malgorzata.smolec@workservice.pl

hore
We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×